Tổng quan

Chính sách hoàn trả và trả hàng của chúng tôi kéo dài trong vòng 30 ngày. Nếu đã qua 30 ngày kể từ khi mua cà kể của bạn, chúng tôi không thể cung cấp hoàn trả đầy đủ hoặc trao đổi.

Để đủ điều kiện để trả hàng, cà kể của bạn phải chưa sử dụng và trong cùng điều kiện nhận được. Nó cũng phải trong bao bì gốc.

Một số loại hàng hóa không được chấp nhận để trả lại. Cà kể là hàng dễ hỏng, nên không thể được trả lại. Chúng tôi cũng không chấp nhận các sản phẩm là hàng hóa cá nhân hoặc vệ sinh, vật liệu nguy hiểm hoặc chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

Để hoàn tất quá trình trả hàng của bạn, chúng tôi yêu cầu một biên nhận hoặc chứng thư mua hàng.

Xin vui lòng không gửi cà kể mua của bạn trở lại cho nhà sản xuất.

Có một số tình huống chỉ có thể được hoàn trả một phần:

  • Bao bì cà kể đã bị mở ra.
  • Bất kỳ mặt hàng nào không ở trong tình trạng gốc, bị hỏng hoặc thiếu phần không phải do lỗi của chúng tôi.
  • Bất kỳ mặt hàng nào được trả lại sau hơn 30 ngày kể từ khi giao hàng

Hoàn trả

Sau khi chúng tôi nhận được và kiểm tra sản phẩm trả lại của bạn, chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn biết chúng tôi đã nhận được cà kể trả lại của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về việc phê duyệt hoặc từ chối hoàn trả của bạn.

Nếu được phê duyệt, sau đó hoàn trả của bạn sẽ được xử lý và một khoản tín dụng sẽ tự động được áp dụng vào thẻ tín dụng của bạn hoặc phương thức thanh toán ban đầu, trong một số ngày nhất định.

Hoàn trả trễ hoặc không nhận được

Nếu bạn vẫn chưa nhận được hoàn trả, hãy kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của bạn.

Sau đó liên hệ với công ty thẻ tín dụng của bạn, có thể mất một thời gian trước khi hoàn trả của bạn được chính thức đăng.

Tiếp theo, liên hệ với ngân hàng của bạn. Thường có một khoảng thời gian xử lý trước khi hoàn trả được đăng.

Nếu bạn đã làm tất cả điều này và bạn vẫn chưa nhận được hoàn trả của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Mặt hàng giảm giá

Chỉ có cà kể với giá bình thường mới được hoàn trả. Cà kể giảm giá không thể được hoàn trả.

Trả hàng

Chúng tôi chỉ thay thế cà kể nếu nó bị lỗi hoặc hỏng hóc. Nếu bạn cần đổi sản phẩm cho cùng một mặt hàng, hãy gửi email cho chúng tôi tại [email protected] và gửi cà kể của bạn đến: Số 628 Minh Khai, Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Quà tặng

Nếu cà kể được đánh dấu là một món quà khi mua và được gửi trực tiếp đến bạn, bạn sẽ nhận được một phiếu quà tặng với giá trị của cà kể trả lại. Khi cà kể trả lại được nhận, một phiếu quà tặng sẽ được gửi đến bạn.

Nếu cà kể không được đánh dấu là một món quà khi mua, hoặc người tặng quà đã gửi đơn hàng cho họ để gửi cho bạn sau này, chúng tôi sẽ gửi hoàn trả cho người tặng quà và họ sẽ biết về việc trả lại của bạn.

Trả lại hàng vận chuyển

Để trả lại cà kể của bạn, bạn nên gửi sản phẩm của mình đến: Số 628 Minh Khai, Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán cho chi phí vận chuyển của riêng bạn để trả lại cà kể của bạn. Chi phí vận chuyển không hoàn lại. Nếu bạn nhận được hoàn trả, chi phí vận chuyển trả lại sẽ được trừ từ hoàn trả của bạn.

Tùy thuộc vào nơi bạn sống, thời gian để cà kể đổi trả của bạn đến được bạn có thể thay đổi.

Nếu bạn đang trả lại cà kể có giá trị cao, bạn có thể xem xét sử dụng dịch vụ vận chuyển có thể theo dõi hoặc mua bảo hiểm vận chuyển. Chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận được cà kể của bạn khi trả lại.